Wat haptotherapie isVoor wie het isWie ik benHoe ik werkContact opnemenAanvullende info

individuele therapie en relatietherapie

vertrouwelijkheid

Ik heb contact met verwijzers en andere hulpverleners. Vanzelfsprekend blijft alles wat er ter sprake komt tijdens de sessie binnenskamers. In geval van overleg met huisarts of verwijzer of het naar laatstgenoemden versturen van een schriftelijk verslag, vraag ik altijd vooraf toestemming.

 

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en mijn wettelijke plicht (AVG) om van u een dossier aan te leggen.

Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie, gegevens over de behandelingen, andere voor de behandeling noodzakelijke gegevens en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld uw huisarts).

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

U kunt ten alle tijden vragen uw dossier in te zien, uw toestemming  t.a.v. informatieoverdracht aan derden intrekken en aangeven als u uw dossier eerder dan de termijn van 15 jaar vernietigd wilt zien.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het opnemen van de volgende gegevens op de factuur, voor eventuele vergoeding, verplicht:
 • NAW – gegevens verzekerde
  geboortedatum verzekerde
  datum behandeling
  omschrijving behandeling (haptotherapie)
  kosten behandeling

 

klachtrecht

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dat altijd met mij bespreken en er is ook een klachtrecht geregeld bij de beroepsvereniging VVH Commissie van Toezicht.